Member Login               Search :             language    :   

 

เครื่องหมายการค้า (Trademark) -> เครื่องหมายการค้า (Trademark)

เครื่องหมายการค้า (Trademark)

ค่าจัดส่ง รวมค่าจัดส่งแล้ว
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

- บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- บริการตรวจสอบเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้า
- บริการเขียนอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- บริการเขียนคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- บริการเขียนคำโต้แย้ง เครื่องหมายการค้า
- บริการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า
- บริการติดตามสืบค้นข้อมูลผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า
- บริการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
- บริการ ร่างสัญญาโอนเครื่องหมายการค้า
- บริการต่ออายุเครื่องหมายการค้า
- บริการรับเป็นตัวแทน ดูแล ติดตามคำขอ
- บริการออกโนติส หนังสือแจ้งเตือนผู้ละเมิด
- เครื่องหมายการค้า พร้อมขาย (โอนกรรมสิทธิ์)
- การดำเนินคดีผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า

มีปัญหาเรื่องเครื่องหมายการค้า เชิญปรึกษาเรา
โดยทนายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประสบการณ์กว่า 15ปี
บริษัท แบรนด์ไทย ดอทคอม จำกัด 
02 8817815 / 02 4339961-2 / 081 6617058

ความเห็น
0