Member Login               Search :             language    :   

 

ลิขสิทธิ์ (Copyright) -> บริการด้านลิขสิทธิ์

บริการด้านลิขสิทธิ์

ค่าจัดส่ง รวมค่าจัดส่งแล้ว
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

- บริการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โดยทนายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

- งานดนตรี 

- งานภาพยนต์

- งานวรรณกรรม

- งานปฎิมากรรม

- งานศิลปกรรม

- ซอฟแวร์

- บริการติดตามสืบค้นข้อมูลผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

- บริการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์

- บริการ ร่างสัญญาโอนลิขสิทธิ์

- บริการรับเป็นตัวแทน ดูแล งานลิขสิทธิ์

- บริการออกโนติส หนังสือแจ้งเตือนผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

- การดำเนินคดีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

 

มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เชิญปรึกษาเรา ด้วยประสบการณ์กว่า 15ปี

บริษัท แบรนด์ไทย ดอทคอม จำกัด

02 8817815 / 02 4339961-2 / 081 6617058

ความเห็น
0