Member Login               Search :             language    :   

 

แฟรนไชส์ -> บริการด้านแฟรนไชส์

บริการด้านแฟรนไชส์

ค่าจัดส่ง รวมค่าจัดส่งแล้ว
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

บริการด้านธุรกิจแฟรนไชส์

1. ให้คำแนะนำประเมินความพร้อมก่อนทำธุรกิจแฟรนไชส์

2. ให้บริการร่างสัญญาแฟรนไชส์

3. ให้คำปรึกษา ในการ Set ระบบแฟรนไชส์

4. ให้บริการ บริหารข้อพิพาท ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี

5. ให้บริการ ออกหนังสือแจ้งเตือน แฟรนไชส์ซี ที่ทำผิดกฎ

6. ให้บริการ ดำเนินคดีกับแฟรนไชส์ซี ที่ไม่ปฎิบัติตามสัญญา

 

         อยากทำธุรกิจแฟรนไชส์ เชิญปรึกษาเรา ด้วยประสบการณ์กว่า 15ปี

         บริษัท แบรนด์ไทย ดอทคอม จำกัด  02 8817815 / 081 6617058

ความเห็น
0